Norsk Sjakkforlag

Sjakkbøker på norsk

Released February 2021: The Chess Saga of Fridrik Ólafsson

At long last a book in English about Fridrik Ólafsson's chess career. The career of the famous Icelandic grandmaster is described through 10 chapters starting from 1946, up to his last championship participation in 2016. View

Om oss

Norsk Sjakkforlag er et personlig firma med Øystein Brekke som eier og daglig leder.

Norsk Sjakkforlag driver sjakkvirksomhet i Norge på ulike måter.

Selve forlagsvirksomheten består i å utgi sjakkbøker og eventuelt andre sjakkpublikasjoner på norsk. To hovedområder er sjakkhistorie og lærebøker og -materiell. www.sjakkskolen.no

Norsk Sjakkforlag driver Norges ledende sjakkbutikk, Sjakkbutikken.no, som nettbutikk og med forretningslokaler i Drammen.

Norsk Sjakkforlag har i tillegg engasjert seg i å arrangere flere med sjakkmesterskap og andre turneringer. www.sjakkweb.no

Innehaveren Øystein Brekke har og har hatt et omfattende engasjement på sjakkens område. (les mer)

Kontakt

Norsk Sjakkforlag
Adresse: Hauges gate 84A, 3019 Drammen
Org.nummer: 971 592 575
Innehaver Øystein Brekke
Mobiltlf: 91 18 91 90